Volg je beste vakken op hoger niveau

Zit je op de havo, maar ben je heel erg goed in Engels? Dan kun je dat vak straks op vwo-niveau volgen en ook op dat niveau examen doen!

Leerlingen krijgen namelijk het recht om vakken waar ze goed in zijn, op een hoger niveau te volgen. Dat moet dan ook op het diploma komen te staan. Staatssecretaris Dekker schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Nu bepaalt het vak waar je het slechts in bent, hoe goed je kunt zijn in het vak waar je het beste in bent, zo stelt Dekker. Dat moet anders. Door leerlingen de kans te geven een vak te volgen op een hoger niveau worden ze meer uitgedaagd en hun talent beter benut.

Dekker wil daarnaast ook gaan onderzoeken of havo-leerlingen die meerdere belangrijke vakken op vwo-niveau hebben afgerond toch kunnen worden toegelaten tot een universitaire opleiding in die richting. Dat zullen universiteiten waarschijnlijk per leerling moeten beoordelen.

Bron: Volkskrant