Irak sluit internet af om examenfraude tegen te gaan

Examenfraude is dé nachtmerrie van examinatoren. Hoe kun je dat gemakkelijk tegengaan? In Irak weet men hoe je dat effectief doet.

De Iraakse overheid heeft de afgelopen dagen het internet tijdens bepaalde uren in het hele land afgesloten om examenfraude tegen te gaan. Het internet is van zondag tot en met dinsdag tussen 05:00 en 08:00 ‘s ochtends platgelegd. Tijdens deze uren zouden docenten voor het eerst de eindexamenvragen kunnen inzien. De Iraakse overheid is bang dat de docenten de vragen vervolgens via internet aan leerlingen willen verkopen. Door het afsluiten van het internet, ging dat even mooi niet door.

Bron: The Atlantic